Belangrijke data

Planning activiteiten 2017 / 2018

Week nr Datum Activiteiten
37 13 sept. KWC sportzomer 2017
38 20 sept. Start inschrijving Kids Master Classes/Kids Workzone Classes
43
45
25 okt.
8 nov.
Kids Master Classes/Kids Workzone Classes
44 1 nov. Gesprekken groep 8 leerkrachten met brugklasmentoren
47 21 nov. Voorlichtingsavond voor ouders groep 8 leerlingen
48 27, 28 & 30 nov. Open lesmiddagen leerlingen groep 8 + ouders
2018
03 18 jan. Scholenmarkt Houten
(datum onder voorbehoud: organisatie  Gemeente Houten)
03 19 jan. Open Huis (Beethovenlaan + Gershwinhof)
05 30 jan. Open Lesavond TTO voor VMBO/HAVO/VWO
Op deze avond wordt er ook informatie gegeven over het gymnasium
10 9 mrt. Sluiting aanmelding brugklassen
21 22 en 23 mei Intakemiddag en –avond VMBO Bk/Kt/Th
22 31 mei Intakemiddag sportklassen
22 1 juni Intakemiddag VMBO Bk/Kt/Th (reservedatum)
25 19 juni Kennismaking nieuwe brugklassers + ouders